// AMBIT Square s.r.o. - úvodní strana

Úvod

Společnost AMBIT Square s.r.o. se specializuje zejména na řešení v oblasti průmyslové – strojírenskévý-roby. Naše řešení odráží praktické zkušenosti a požadavky mnohaletou praxí a vysokými nároky na řízení strojní výroby zaměřené na kusovou výrobu.

Společnost AMBIT Square. poskytuje komplexní a spolehlivé služby zejména v oblasti vývoje, dodávky a implementace IS včetně záručního a pozáručního servisu.

Pro zmiňovanou oblast nabízíme řešení, které vždy odráží konkrétní a individuální potřeby a požadavky našich zákazníků čímž zákazník získá vysoce sofistikovaný nástroj, který mu pomáhá udržet náskok v těžkém konkurenčním boji.

Filozofie

Cílem společnosti AMBIT Square je nabídnout produkt, který nebude univerzálním a obecným řešením pro jakoukoliv výrobu, ale produkt, který bude přesně vystihovat podmínky výrobních podniků zabývající se výrobou prototypů a kusových nástrojů. Tyto provozy kladou vysoké nároky na flexibilitu nejen výrobních zařízení a lidského potenciálu ale rovněž informačních toků, které ve výstupné fázi mají podobu fronty práce pro jednotlivé pracoviště.

Druhým hlavním cílem je nabídnout intuitivní ovládání softwaru, který nebude časově a správně náročný pro práci editátorů a nebude vyžadovat navýšení pracovní síly.

Třetím hlavním cílem společnosti je přizpůsobení SW danému výrobnímu podniku tak, aby jeho konfigurace odpovídala zvyklostem a výrobním postupům společnosti.